CONTRACT - CADRU  de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr.        din

 

Partile contractante : 

       S.C.  OCTAVSIV TOUR SRL, cu sediul  in  Ploiesti Str Vitejilor 5 bl.108B sc.B ap.22, cod unic de inregistrare RO  26458959 , titulara a Licentei   de turism  nr 1376, pentru Agentia  de  Turism  OCTAV TOURS  cu sediul  in  Ploiesti, Str Sld Erou Calin Catalin, nr 3, parter,  reprezentata de  Simona Vica CONSTANTIN , in calitate de Administrator , denumita in continuare Agentia,

si

Turistul/Reprezentantul  turistului

Domnul/ Doamna                 domiciliat in                                                , telefon              , CNP                , C.I. seria       nr.           , eliberat la data de                au convenit incheierea prezentului contract :

I Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice

 

SEJUR ......

HOTEL ......

PERIOADA: .....

TIP MASA: ….

TIP CAMERA: …...

 

Obiectul contractului - il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice cu indicativul -

inscris in voucher/ bilet de odihna tratament/ bilet de excursie,  anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

 

II. Pretul

1.      Pretul contractului este                   si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA.

2.      Avansul este de                       , iar plata finala se va face pana la data de

II. Drepturile si obligatiile Agentiei:

1.     In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

2.     Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3.     In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata :

a)     sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate ;

b)    sa restuie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c)     in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acestea nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru seviciile neprestate.

4.     Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri :

a)     cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului ;

b)    cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorul ca servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc.);

5.      Agentia se obliga sa furnizeze turistului , in termen de 2  zile inainte de data plecarii  urmatoarele informatii :

a)     orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare din mijloacele de transport incluse in contract .

b)     denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatoruluise vor da  informatii in ziua precedenta zilei plecarii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

IV. Drepturile si obligatiile turistului :

1.     In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist pentru calatoriile individuale. In cazul in care ,mijlocul de transport este avionul , transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

2.     In cazul sejururilor de odihna, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania , respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora  18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si / sau tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00  a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare inscrise pe bilet.

3.     In  cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

4.1.  Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la capIII, pct.1, hotararea de a opta pentru :

a)     rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau

b)    acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2   In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a)     sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie ;

b)    sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursare imediata a diferentei de pret ;

c)     sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4.3  In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea contractului initial, cu exceptia cazurilor in care :

a)     anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin  15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c)  anularea s-a facut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea totelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respective, si incheierea unui nou contract.

6.     Turistul este obligat sa achite la recptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale , fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea  sumelor de la Agentie.

7.     Turistul este obligat se prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie ( voucherul ), in vederea acordarii serviciilor turistice.

V. Renuntari, penalizari, despagubiri la oferta standard:

1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza :

a)  30 %  din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data plecarii ;

b)  65 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 – 30 zile inainte de data plecarii ;

c)  100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

2.     Pentru excursiile cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate  de reprezentantul organizatiei sindicale.

3.     In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4.     In cazul in care turistul a intrat pe teritoriu statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice, refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.     Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau este intors de la granita de catre politia de frontiera.

6.     Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare ne este luata in considerare.

7.     Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract

VI. Reclamatii :

1.      In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2.      Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 45 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.  

3.      VII Asigurari – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare-reasigurare City Insurance S.A. din localitatea Bucuresti , sector 1, Str. Emanoil Porumbaru, nr 93-95, parter, telefon: 0212310054;  fax: 0212310442, cu Polita Seria BN, Nr. 000002036.                   

     Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele :

a)     voucherul , biletul de odihna - tratament, biletul de excursie dupa caz;

b)    programul turistic in cazul excursiilor turistice.

IX. Dispozitii finale 

1.     Prezentul  contract a fost semnat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

2.     Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea  prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3.     Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

 

           

AGENTIA                                                                              TURIST                                                                                                                                                                                                                   

OCTAV TOURS                                                                      Nume                                                                                  

Reprezentantul                                                                    Prenume